W 2014 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji Krystiana Kiełba (z wynikiem celującym oraz Dyplomem Honorowym Primus Inter Pares) oraz w klasie skrzypiec Jarosława Pietrzaka i Małgorzaty Kogut-Ślandy. W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. Wykształcenie uzupełniał m.in. na International Course for Composers SYNTHETIS w Radziejowicach, 22nd Young Composers Meeting w Apeldoorn (Holandia) i Latvian National Symphony Orchestra International Workshop for Young Composers w Rēzekne (Łotwa).

Adam Porębski - zdjęcie kompozytora

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, w marcu 2009 roku debiutował jako kompozytor na scenie Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu utworem Contrafluctum na orkiestrę symfoniczną, a dwa miesiące później otrzymał I Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opole’2009 za utwór Varianti na skrzypce i fortepian. W 2013 roku na nadzwyczajnym koncercie jubileuszowym z okazji otwarcia nowej sali koncertowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu został prawykonany jego utwór Hierophonos F-E-C-H na orkiestrę symfoniczną. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu skomponował muzykę do jednej z czterech części Wrocławskiej Kantaty na chór i orkiestrę symfoniczną – plenerowego, multimedialnego widowiska, które oglądało na żywo ok. 50 000 widzów. W 2019 jego utwór Semi-overture na orkiestrę smyczkową został zakwalifikowany przez międzynarodowe jury International Society of Contemporary Music (ISCM) do wykonania w tym samym roku podczas festiwalu World Music Days w Estonii.

Laureat kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich, m.in. I nagrody na IV Konkursie Kompozytorskim Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. Witolda Szalonka w Katowicach za Archaikum na kameralną orkiestrę smyczkową (2009), III nagrody na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach za Unireum na wielką orkiestrę symfoniczną (2011), II nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM w Radomiu za …Stretched na smyczki (2012), wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie GENERACE w Ostrawie za String quartet  (2013), a także dwukrotnym laureatem wyróżnienia na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego w Krakowie – w X konkursie za utwór Semi-overture na orkiestrę smyczkową (2012), a w XII konkursie za Kolby na małą orkiestrę symfoniczną (2014). Był również laureatem III Edycji Programu Muzyka Naszych Czasów, organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010-2012), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2014) oraz Prezydenta Wrocławia (2010-14). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia (2012), konkursu Studencki Nobel (2014) oraz Stypendium Młoda Polska (2015).

Utwory Adama Porębskiego były wykonywane przez takie zespoły jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, NFM Filharmonia Wrocławska, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Tallinn Chamber Orchestra, Orkest de Ereprijs, Sepia Ensemble, Sound Factory Orchestra, Hashtag Ensemble, Nordlys Ensemble, Kwadrofonik, Fama Q, Duo van Vliet i in. w wielu krajach Europy m.in. w Polsce (Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Sala Koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Hala Stulecia we Wrocławiu, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach), w Austrii, Czechach, Danii, Estonii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Serbii, na Litwie, Łotwie oraz w Australii (Sydney Opera House) i USA (Boston, New York) na takich festiwalach jak ISCM World Music Days 2019 w Tallinie, Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, Warszawskie Spotkania Muzyczne, AudioStage w Warszawie, Poznańska Wiosna Muzyczna, Śląska Trybuna Kompozytorów w Katowicach, Janacek May w Ostrawie, Świętokrzyskie Dni Muzyki w Kielcach, Musica Moderna w Łodzi, Nowe Fale w Gdańsku, Christopher’s Summer Festival w Wilnie. Ponadto, kompozycje Adama Porębskiego były włączane do międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wykonawczych jako utwory obowiązkowe, zostały zarejestrowane na płytach (m.in. dla wytwórni Orchid Classics, DUX czy Requiem Records), opublikowane drukiem (m.in. przez PWM, Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wydawnictwo AM w Poznaniu) oraz transmitowane przez polskie i zagraniczne rozgłośnie radiowe. W 2019 roku nakładem wydawnictwa DUX ukazała się jego monograficzna płyta First Command.

Dorobek twórczy Adama Porębskiego zawiera ponad 70 kompozycji oraz obejmuje różnorodne gatunki i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej, wokalno-instrumentalnej, elektroakustycznej oraz muzykę do spektakli teatralnych. Twórca podejmuje się także działań interdyscyplinarnych – zrealizował projekt badawczo-rozwojowy (we współpracy z firmą STOLGRAF) na innowacyjny sprzęt medyczny: urządzenie VR TierOne (z autorskim udźwiękowieniem), wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w terapii.

Obok działalności artystycznej Adam Porębski prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz popularyzatorską. Brał udział w konferencjach naukowych i naukowo-artystycznych w Łodzi, Koninie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, wygłaszając referaty poświęcone m.in. zagadnieniom wykonawstwa muzycznego oraz metodyki kształcenia słuchu. Współpracował ponadto z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, Uniwersytetem Dzieci oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Adam Porębski jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (a od 2015 roku Skarbnikiem w Oddziale Wrocławskim) oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W macierzystej Uczelni prowadzi zajęcia z kontrapunktu, harmonii i kształcenia słuchu, a od września 2020 roku pełni funkcję prodziekana na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii.